Klubben ble startet i 2017 og består av håndball som hovedidrett. Vi er en ren jenteklubb, med lag i alle aldere og ønsker å starte med guttelag.

Overordnet mål for Halden Håndball:

      «langsiktig utvikling igjennom motivasjon, trivsel og mestringsfølelse.»

 

I denne målsetningen ligger at alle, uavhengig av alder og kjønn, som ønsker å spille håndball i Halden HF, skal få mulighet til det. Det skal tilbys en målbevisst og godt organisert trenings/kamptilbud til alle.

Klubben har Ramme og Sportsligplan som fungerer som klubbens referansepunkt for å kvalitetssikre vår sportslige aktivitet. Målsetningen er å bidra til at organisering av aktiviteten gjøres fra styret i klubben og har klare rammer for aktiviteten.

Derfor er det viktig at alle har en felles forståelse av hva dette innebærer og at man bruker den.

Halden Håndball følger Norges Håndballforbunds retningslinjer og visjoner for FAIR Play:
 

Fair Play

 

Vi har alle et ansvar for:

-          Å skape et inkluderende miljø, uten noen former for mobbing eller rasisme

-          Å skape trivsel og god selvfølelse hos den enkelte, basert på selvdisiplin, mestring og respekt.

-          Å vektlegge det sosiale miljøet og trivsel i like stor grad som sportslige prestasjoner og resultater.

 

Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke håndballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben.

 

Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse. Alle forplikter seg til å følge NHF’s retningslinjer for FAIR PLAY og vise holdninger som er i samsvar med dette.