Halden Håndballforening

E-post: post@haldenhandball.no 
Org.nr: 918 750 754

 

Postadresse

Halden Håndballforening
c/o Praktikertjenesten AS
Grønland 4 1767 Halden

Sosiale medier

   

Styret

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Malin Stanes Send e-post 918 19 429
Nestleder/sekretær Rosanne Nygård Send e-post 476 40 022
Sportslig leder Øyvind Liland Send e-post 911 67 953
Økonomi Rune Thorvaldsen Send e-post 400 67 909
Styremedlem Jens Lindstrøm Send e-post 932 43 193
Varamedlem 1 Hans Medhus    
Varamedlem 2 Inger Edvardsen    
Administrasjon/sportslig koordinator Odd Egil Lien Send e-post 413 15 986