Klubben har 4 store klubbdugnader i 2023 og det kan påregnes noen lags dugnader ved behov/ønsker.

Klubbdugnader 

Klubben har følgende dugnader i som alle spilller(foresatte/lag) må være med på

  • Påskelodd i SPOND                        uke 13/14
  • Bambusa sokkesalg                       uke 10
  • Bambusa sokkesalg                       uke 35
  • Intersport Julekalendersalg            uke 44-48

Lagsdugnader

Lag har anledning til å inngå lagsdugnader. Det gis et fribeløp per lag på kr 5000 per påmeldt lag per sesong. Hvis det er til påmeldte lag er fribeløpet kr 10 000, er det tremeldte lag er fribeløpet kr 15 000.

Alle dugnadstjeneste over fribeløpene fordeles 80 % til laget og 20 % til foreningen.