På denne siden finner du oppdaterte dokumenter som inneholder viktig informasjon om klubben og hvordan klubben drives.

Kanskje du kan lage knapper for oss??

Navn Innhold
Klubbdagbok for 2022-2023 Informasjon om klubbdriften 
Målsetninger Sport og Handlingsplan 2023-2025 Informasjon om hvordan klubb, lag og sport drives
Sportslig Rammeplaner i klubben 2023-2025  
Arbeidsfordeling Sportslig utvalg 2021-2023  
Roller og arbeidsfordeling rundt lagene i Halden HF  
Politiattest  Informasjon om poilitattest i klubben
Etiske Retningslinjer i Halden HF   
GDPR i klubben  
   
   
Årsmelding årsmøte 2022 m/regnskap, budsjett,osv  
Protokoll signert fra årsmøte 2022  
   
Lovnorm HHF vedtatt 2020  
Årsmøtedokumenter 2021 Signert protokoll