Arrangement i klubben er viktig i klubbens drift og her vil det ligge informasjon om ansvar og gjennomføring av arrangement

Instrukser (som PDF)