1. Den som låser opp rommet har ansvaret for at  rommet blir låst
  2. Bord og stoler settes slik du fant dem
  3. Bord skal tørkes av - engangsklute ri stålskapet
  4. Søppel skal samles og tas med ut av rommet i de kassene som er i hallen
  5. Gulvet skal sopes og vaskes over ved behov.
  6. Vindyer lukkes og lyset slukkes

 

- er det feil mangler send mail til post@haldenhandball.no