Medlemskap i Halden Håndballforening

Bli medlem

For å kunne få spille for Halden Håndball må du være medlem hos oss. Medlemskapet kommer i tillegg til treningsavgiften. Vi oppfordrer også heiagjengen, foreldre, foresatte og andre støttespillere, til å melde seg inn. Ditt medlemskap og din stemme er viktig både for økonomi og utvikling.

Klubben bruker SPOND som sitt medlemsregister -så spillere/foresatte kan bli medlem med å melde seg inn i spondgruppen til laget.¨

Støttemedlem

Andre som ønsker å være støttemedlem i klubben kan sende oss en mail post@haldenhandball.no

Medlemskontigent

Type  Pris
Medlemskap alle spillere 400,- kr pr kalenderår
Trenere, ledere, dommere,styret 200,- kr pr kalenderår
Støttemedlemskap 200,- kr pr kalenderår 

Treningsavgift

Treningsavgiften skal dekke utgifter til trenere, påmelding av lag, leie av hall, betaling av dommere og andre kostnader forbundet med det å drifte ett lag. Treningsavgiften faktureres halvårlig i september og i februar.

Du får tilsendt fakturaen i SPOND gruppen ditt barn tilhører

Vi gir søskenrabatt, det yngste barnet får 50% rabatt.

Aldersklasse 2022-2023
Jenter 2016/2017 Kr 1 050,-
Jenter 2015/2014 Kr 1 350,-
Jenter 2013 Kr 1 850,-
Jenter 2010/11/12 Kr 1 850,-
Jenter 2009 Kr 1 850,-
Jenter 2007/2008 Kr 2 350,-
BRING (ekstra tr.avg) Kr 1 000,-
Jenter Junior Kr 1 850,-
Kvinner 6. div Kr 1 850,-
Kvinner 2. div Kr 2 550,-

Støtteordninger

Halden Håndball ønsker alle med, uavhengig av økonomi. Vi ønsker å gi barn og unge en trygghet og mulighet til å spille håndball, selv om den økonomiske situasjonen er vanskelig hjemme. I vår forening finnes det muligheter for å søke om redusert treningsavgift, sponsede utstyrspakker og støtte til cup’er og sosiale arrangement.

Har du behov for økonomisk støtte eller betalingsutsettelser? Ta kontakt med våre Miljøkontakter eller oppmannen på laget ditt. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Ta kontakt ved spørsmål

Alle spørsmål angående medlemskap sendes til post@haldenhandball.no 

Tilbake