Til mulige samarbeidsparter for Halden Håndballforening
Halden Håndballforening er en ung klubb -etablert 15.mars 2017, klubben ble stiftet etter
konkursen til Halden HK. Det har vært en stor jobb for våre tillitsvalgte å bygge opp en ny klubb,
men nå er vi i gang med å ta neste steg i vår utvikling.


Klubben har to klare målsetninger, som man ønsker å jobbe med:

  1. Å tilby håndballinteresserte tilbud om trening og fysisk aktivitet.
  2. Som idrettslag har vi ett samfunnsoppdrag, Vi ønsker å gi våre spillere et verdisett,
    forberede de til det samfunnet de er endel av og sosialisere de mot ”det hele mennesket”

Hva kan vi tilby samarbeidspartnere?
Klubben har laget en skisse på pakker som dere kan velge på (se vedlegg) - etter hvor mye
samarbeidspartnere ønsker å bidra med
Halden Håndballforening håper at dette var en kort og grei informasjon om oss. Ønsker du et
møte med oss så stiller vi på det

 

Ta kontakt med oss for en prat post@hyaldenhandball.no