NHF Region Øst har et kvotesystem som klubbene må følge når man melder på lag til seriespill

Halden HF sine dommere 2022/23

  • kommer

Klubben har følgende personer som har ansvar for dommere:

Dommerkontakt Lene Larsen  
Dommerutvikler Tommy Lundseie
Dommerutvikler BKL Ann-Charlott Kristiansen

 

- les mer om dommergjerningen på NHF RØ sin nettside